Dôležité upozornenie

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a prijaté celoslovenské opatrenia Vás chceme informovať, že: 

 

  • V Euro Dotácie, a.s. pracujeme na 100% pri rešpektovaní všetkých zásad a odporúčaní ochrany a prevencie pred koronavírusom (v maximálnej miere využívame home office, minimalizujeme osobné stretnutia, dodržiavame zvýšené pravidlá hygieny a pod.)
  • neustále sledujeme všetky povinnosti vyplývajúce z vyhlásených výziev, podpísaných zmlúv o poskytnutí NFP, pripravovaných ako i prebiehajúcich verejných obstarávaní a zabezpečujeme v čo možno maximálnej miere bezproblémový priebeh tak pri pripravovaných ako i prebiehajúcich projektoch, 
  • naďalej pracujeme na plnení našich úloh v úzkej komunikácii s Vami – našimi klientmi ako i zodpovednými osobami z jednotlivých inštitúcií, 
  • preferujeme elektronickú komunikáciu,  ako i dokumenty v elektronickej podobe,
  • v prípade akýchkoľvek nepredvídateľných situácií súvisiacich s projektmi nás bezodkladne informujete, 
  • sme Vám plne k dispozícii na všetkých kontaktoch tak, ako aj po iné pracovné dni

 

Prajeme Vám všetkým pevné zdravie a veríme, že to spolu zvládneme.