Energetická efektívnosť - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky skutočne využívaných priemyselných objektov v zmysle odporúčaní z vypracovaných energetických auditov

V rámci aktuálnej výzvy z operačného programu kvalita životného prostredia máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na Energetická efektívnosť - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky skutočne využívaných priemyselných objektov v zmysle odporúčaní z vypracovaných energetických auditov.

Podrobné informácie získate na odkaze:

https://www.edotacie.sk/vyzva/opkzp-po4-sc421-2018-46-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

 
Ing. Slavomír Švaňa
obchodný riaditeľ
    + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI