Plánovaná výzva - Podpora rozvoja podnikania MSP s cieľom stimulácie endogénneho potenciálu pilotných regiónov

V RÁMCI PLÁNOVANEJ VÝZVY Z OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO ZDROJOV EÚ URČENÉ NA PODPORU rozvoja podnikania MSP s cieľom stimulácie endogénneho potenciálu pilotných regiónov.

Podrobné informácie získate na odkaze:

https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=84e655c5-5f21-48db-99a1-4d911149bb7b

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.