Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

V rámci aktuálne vyhlásených výziev z operačného programu Výskum a inovácie máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na podporu projektov zameraných na na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. 

Podrobné informácie získate na odkaze:

www.edotacie.sk/vyzva/opvai-mh/dp/2018/122-17-podpora-inovacii-prostrednictvom-priemyselneho-vyskumu-a-experimentalneho-vyvoja-v-ramci-domeny-digitalne-slovensko-a-kreativny-priemysel

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

 
Ing. Slavomír Švaňa
obchodný riaditeľ
    + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI