V RÁMCI PLÁNOVANEJ VÝZVY Z OPERAČNÉHO PROGRAMU Integrovaná Infraštruktúra MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO ZDROJOV EÚ URČENÉ NA Podpora MSP v rámci potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch:

Podrobné informácie získate na odkaze:


OPII-MH/DP/2020/11.3-26 - Podpora MSP v rámci potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja

OPII-MH/DP/2020/11.3-27 - Podpora MSP v rámci potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.