Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí

V rámc výzvy máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na podporu a rozvoj
služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (jasle)
.

Podrobné informácie získate na odkaze:


www.edotacie.sk/vyzva/irop-po2-sc211-2021-78-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-poskytovania-novych-a-existujucich-socialnych-sluzieb-zariadeni-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov-veku-dietata-a-socialnopravnej-ochrany-deti-a

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

 
Ing. Slavomír Švaňa
obchodný riaditeľ
    + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI