V RÁMCI VÝZVY MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY URČENÉ NA podporu zameranú na investície do technológií (najmä zariadenia, stroje, prístroje, i laboratórne vybavenie) aj stavebné investície v jednotlivých odvetviach potravinárstva. Podporené budú investície vo výrobe, skladovaní aj odbyte. Investície tak prispejú napríklad aj k potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti Slovenska:

Podrobné informácie získate na odkaze:


https://www.edotacie.sk/vyzva/vyzva-c-51/prv/2021-pre-podopatrenie-42-podpora-pre-investicie-na-spracovanie/uvadzanie-na-trh-a/alebo-vyvoj-polnohospodarskych-vyrobkov

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.