V rámci aktuálnej výzvy z operačného programu integrovaná infraštruktúra máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na PodporU rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami.

Podrobné informácie získate na odkaze:

https://www.edotacie.sk/vyzva/opii-mh/dp/2020/113-25-podpora-rozvoja-podnikania-msp-a-spoluprace-so-strednymi-odbornymi-skolami


 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

svana@eurodotacie.sk

+ 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI