Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19

V rámci aktuálnej výzvy máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19:

Podrobné informácie získate na odkaze: 

https://www.edotacie.sk/vyzva/irop-po7-sc77-2021-75-podpora-udrzatelnosti-a-odolnosti-kulturnych-institucii-v-suvislosti-s-pandemiou-covid-19

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

svana@eurodotacie.sk

 + 421 918 320 827

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI