Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

V RÁMCI PRIPRAVOVANEJ VÝZVY Z OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO ZDROJOV EÚ URČENÉ NA PODPORU VYNIKU A čINNOSTI TECHNOLOGICKO-INOVAčNÝCH PLATFORIEM V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ODVETVÍ HOSPODÁRSTVA.

Podrobné informácie získate na odkaze:

www.edotacie.sk/vyzva/opvai-mh/dp/pz/2018/122-01-podpora-vzniku-a-cinnosti-technologicko-inovacnych-platforiem-v-ramci-jednotlivych-odvetvi-hospodarstva

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.