PF 2020
PF 2021
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu v roku 2021.

V RÁMCI PLÁNOVANEJ VÝZVY Z OPERAČNÉHO PROGRAMU Integrovaný regionálny operačný program MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO ZDROJOV EÚ URČENÉ NA Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19:

Podrobné informácie získate na odkaze:


https://www.edotacie.sk/vyzva/irop-po2-sc214-2020-63-posilnenie-kapacit-v-zdravotnickom-systeme-a-ochrana-verejneho-zdravia-ako-reakcia-na-pandemiu-covid-19

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.