Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla


V rámci výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple:

 

 Podrobné informácie získate na odkaze:

 

www.edotacie.sk/vyzva/opkzp-po4-sc451-2022-75-vystavba-rekonstrukcia-a-modernizacia-rozvodov-tepla

 

 

 

 

Ing. Slavomír Švaňa 

obchodný riaditeľ 

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.