V rámci plánovanej výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (DM).

 

Podrobné informácie získate na odkaze:

 

 

OPKZP-PO4-SC421-2019-59 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (DM)

 

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

svana@eurodotacie.sk

+ 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI