Zvýšenie kapacít základných škôl

V rámc výzvy máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na Rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti:

 

Podrobné informácie získate na odkaze:

 

https://www.edotacie.sk/vyzva/07i02-20-v02-zvysenie-kapacit-zakladnych-skol

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

 
Ing. Slavomír Švaňa
obchodný riaditeľ
    + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI