V RÁMCI VÝZVY MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY URČENÉ NA podporu zameranú na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov:

Podrobné informácie získate na odkaze:


www.edotacie.sk/vyzva/02i02-29-v01-vyzva-c-1-na-predkladanie-zoppm-na-podporu-obnovy-a-odolnosti-na-obnovu-verejnych-historickych-a-pamiatkovo-chranenych-budov

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.