Štátna a verejná správa

Fungujúca a štíhla štátna správa, ktorá rozumne hospodári s verejnými prostriedkami, je prioritou každej vlády. Transparentnosť v nákupných procesoch, účelné a efektívne využívanie zdrojov z Európskej únie, realizácia PPP projektov tam, kde je to ekonomicky pre štát výhodné – to všetko sú úlohy, ktorá patria medzi základné úlohy pre ekonomické fungovanie štátu. Využite skúsenosti našich odborníkov v danej oblasti, aby sme mohli spoločne posunúť kvalitu práce v štátnej a verejnej správe.