Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti


V rámci výzvy z operačného programu Zdravie máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti:

 

 Podrobné informácie získate na odkaze:

 

https://www.edotacie.sk/vyzva/13i01-22-v01-rozsirenie-kapacit-komunitnej-starostlivosti

 

 

 

 

Ing. Slavomír Švaňa 

obchodný riaditeľ 

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.