Univerzity, SAV a jej ústavy, výskumno-vývojové inštitúcie

Jedným z kľúčových pilierov budovania znalostnej ekonomiky je schopnosť výskumno-vývojových inštitúcií zapojiť sa do medzinárodného výskumu, prijať výzvy dnešného sveta a efektívnym spôsobom ich priniesť do života. Konzultujeme pre mnohých z Vás projektové zámery, pomáhame s ich plánovaním a stojíme pri ich realizácii. V prípade potreby sme schopní zabezpečiť pre Vás vhodných partnerov, prispieť ku komercionalzácii výsledkov vedy a výskumu do praxe ako i zabezpečením financovania jednotlivých fáz výskumu či projektov.