Verejné obstarávania

V súvislosti s výkonom zabezpečenia procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v rámci tejto sekcie webstránky poskytujeme záujemcom neobmedzený prístup k editovateľným verziám dokumentov zverejnených v profile verejných obstarávateľov vybraných u vybraných zákaziek.