" /> " /> <? a("WEB_TITLE") ?>

FIRMY A PODNIKATELIA

Ste samostatný podnikateľ či spoločnosť, ktorá sídli v Slovenskej republike, máte na jej území zaujímavý podnikateľský zámer a hľadáte zdroje na jeho realizáciu?

Vstúpte, sme pripravení nájsť riešenie pre Vás.

MESTÁ, OBCE A VUC

Poznáte možnosti rozvoja Vášho regiónu vo všetkých aspektoch regionálneho rozvoja? Máte záujem zvýšiť životnú úroveň občanov vo Vašom okolí?

Vstúpte, regionálny rozvoj nás baví!

ŠTÁTNA A VEREJNÁ SPRÁVA

Sú verejné zdroje alokované na správne priority a je možné zvýšiť ich efektivitu? A ako sme na tom s jednotlivými operačnými programami?

Vstúpte, naši odborníci sú tu pre Vás.

UNIVERZITY, SAV A VÝSKUMNO-VÝVOJOVÉ INŠTITÚCIE

Máte záujem o získavanie a rozvoj vedecko-technologických poznatkov vrátane ich aplikácie do praxe? A chýbajú Vám k tomu finančné prostriedky?

Vstúpte, veda a výskum sú naše priority.

ZDRAVOTNÍCTVO

Ako riešiť nedostatok a rozdielnu efektivitu využívania zdrojov v zdravotníckych zariadeniach? Aké sú možnosti financovania potrieb v zdravotníctve a čo PPP projekty?

Vstúpte, pomôžeme vám nájsť vhodné riešenia.