Zdravotníctvo

Dlhoročné odsúvanie problémov v zdravotníctve s verejnou požiadavkou na efektivitu realizovaných činností vytvárajú obrovský tlak na súčasný manažment zdravotníckych zariadení. Nedostatok vlastných finančných prostriedkov, morálno-technické opotrebenie súčasného stavu majetku a technológií je potrebné riešiť z viacerých aspektov súčasne. Rastúca efektivita pri manažovaní zdravotníckych zariadení, úspešné uchádzanie sa a čerpanie zdrojov z EÚ ako i vhodná kombinácia realizácie projektov i formou PPP projektov sú len niektoré z výziev uvedené sektora pre nasledujúce obdobie.