Triedený zber komunálnych odpadov

V rámci aktuálnej výzvy máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.:

Podrobné informácie získate na odkaze: 

www.edotacie.sk/vyzva/opkzp-po1-sc111-2021-72-triedeny-zber-komunalnych-odpadov

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

svana@eurodotacie.sk

 + 421 918 320 827

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI