Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry - CIZS


V rámci aktuálnej výzvy z operačného programu integrovaný regionálny op máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na Modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry - CIZS.

 

Podrobné informácie získate na odkaze:

 

https://www.edotacie.sk/vyzva/irop-po2-sc212-pz-2019-13-modernizacia-zdravotnickej-infrastruktury-cizs

 

 

 

 

Ing. Slavomír Švaňa 

obchodný riaditeľ 

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.