Plánovaná výzva - Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

V rámci plánovanej výzvy z operačného programu výskum a inovácie máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.

 

Podrobné informácie získate na odkaze:

 

https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=28fee575-7f71-476c-9be0-11fde3d846e2

 

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

svana@eurodotacie.sk

+ 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI