V rámci aktuálnej výzvy máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na podporu nových a existujúcich sociálnych služieb:

 

Podrobné informácie získate na odkaze:

www.edotacie.sk/vyzva/irop-po2-sc211-2021-78-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-poskytovania-novych-a-existujucich-socialnych-sluzieb-zariadeni-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov-veku-dietata-a-socialnopravnej-ochrany-deti-a


 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

svana@eurodotacie.sk

+ 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI