Podpora rozvoja podnikania MSP - transformácia uhoľného regiónu horná Nitra


V rámci aktuálnej výzvy z operačného programu Integrovaná Infraštruktúra máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na Podporu rozvoja podnikania MSP - transformácia uhoľného regiónu horná Nitra.

 

Podrobné informácie získate na odkaze:

 

https://www.edotacie.sk/vyzva/opii-mh/dp/2020/113-23-podpora-rozvoja-podnikania-msp-transformacia-uholneho-regionu-horna-nitra

 

 

 

 

Ing. Slavomír Švaňa 

obchodný riaditeľ 

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.