Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

V RÁMCI VÝZIEV Z OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO ZDROJOV EÚ URČENÉ NA Prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

Podrobné informácie získate na odkaze: 

https://www.edotacie.sk/vyzva/aktualizovana-vyzva-opkzp-po1-sc111-2016-16-priprava-na-opatovne-pouzitie-a-zhodnocovanie-nie-nebezpecnych-odpadov

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

svana@eurodotacie.sk

 + 421 918 320 827

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI