Pripravovaná Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (jasle)

V rámci pripravovanej výzvy máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na podporu a rozvoj
služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni (jasle)
.

Podrobné informácie získate na odkaze:


https://www.edotacie.sk/vyzva/pripravovana-vyzva-na-podporu-a-rozvoj-sluzieb-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov-veku-dietata-na-komunitnej-urovni-jasle

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

 
Ing. Slavomír Švaňa
obchodný riaditeľ
    + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI