Služby v oblasti regionálneho rozvoja:

 

Strategické plánovanie pre každý subjekt predstavuje sústavu koordinovaných rozhodovacích procesov vyvolaných prijatou stratégiou. Je nevyhnutnou súčasťou činnosti každého subjektu a zameriava sa na budúcnosť subjektu nakoľko implementuje prijatú stratégiu do života subjektu.

 

Regionálny rozvoj predstavuje trvalý rast hospodárskeho potenciálu a sociálneho potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho hospodársku úroveň, výkonnosť, konkurencieschopnosť a životnú úroveň jeho obyvateľov.

 

V rámci služieb v oblasti regionálneho rozvoja Vám ponúkame:

 

  • tvorbu strategických dokumentov (programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, odvetvových stratégií a pod.)
  • tvorbu štúdií uskutočniteľnosti vrátane variantných riešení (feasibility study)

 

Služby regionálneho rozvoja sú určené pre segmenty:

 

  • mestá, obce a VÚC
  • štátnu a verejnú správu


 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

svana@eurodotacie.sk

+ 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI