V RÁMCI PLÁNOVANEJ VÝZVY MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY URČENÉ NA zlepšenie environmentálnych aspektovv mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúrya adaptáciou urbanizovaného prostrediana zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku:

Podrobné informácie získate na odkaze:


https://www.edotacie.sk/vyzva/irop-po4-sc431-2021-65-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zlepsenie-environmentalnych-aspektov-v-mestach-a-mestskych-oblastiach

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.