Zariadenia na aero-, hydro- a geotermálnu energiu, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd

V rámci aktuálnej výzvy z operačného programu kvalita životného prostredia máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na Zariadenia na aero-, hydro- a geotermálnu energiu, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

 

Podrobné informácie získate na odkaze:

 

https://www.edotacie.sk/vyzva/opkzp-po4-sc411-2018-41-zariadenia-na-aero-hydro-a-geotermalnu-energiu-vyrobu-a-energeticke-vyuzivanie-skladkoveho-plynu-a-plynu-z-cistiarni-odpadovych-vod    

 

 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

   svana@eurodotacie.sk

     + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI