V rámci aktuálnej výzvy z operačného programu kvalita životného prostredia máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Podrobné informácie získate na odkaze:

https://www.edotacie.sk/vyzva/opkzp-po1-sc111-2019-56-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov


 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

svana@eurodotacie.sk

+ 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI