Zníženie energetickej náročnosti verejných budov


V rámci výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

 

Podrobné informácie získate na odkaze:

 

www.edotacie.sk/vyzva/opkzp-po4-sc431-2021-68-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov

 

 

 

 

Ing. Slavomír Švaňa 

obchodný riaditeľ 

email: svana@eurodotacie.sk

tel: + 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.