V rámci aktuálnej výzvy máte možnosť získať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ určené na Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl:

 

Podrobné informácie získate na odkaze:

www.edotacie.sk/vyzva/irop-po2-sc221-2021-67-zvysenie-kapacit-infrastruktury-materskych-skol


 

Kontakt:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených tel. číslach, prípadne mailom:

 

 

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

svana@eurodotacie.sk

+ 421 918 320 827

 

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI