Názov projektu:

Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia - druhá etapa

Žiadateľ (obstarávateľ): Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Hlavný cieľ:

Dobudovanie Centra kozmických výskumov ako základ pre koncentráciu inštitúcií orientujúcich sa na výskum kozmogénnych vplyvov na Zem a technologickú spoločnosť.