Referencie

Počas našej histórie sme stáli pri príprave a realizácii viac ako 780 projektov, poskytli sme viac ako 1 200 individuálnych konzultácií a spracovali sme desiatky rozvojových plánov, stratégií a štúdií. Pre našich klientov sme tak získali už viac ako 491 mil. EUR z fondov Európskej únie

V oblasti verejného obstarávania sme zrealizovali viac ako 1 300 zákaziek v súhrnnej hodnote presahujúcej 1,5 mld. EUR a zrealizovali projekty v súhrnnej výške presahujúcej 920 mil. EUR.