Členstvá

Spoločnosť Euro Dotácie, a.s. v roku 2012 bola jedným z iniciátorov vzniku a zakladajúcim členom Slovenskej asociácie grantových poradcov – združenia právnických osôb, ktoré si kladie za cieľ zlepšiť, stransparentniť a zefektívniť prostredie EU fondov v SR.

 

 V roku 2020 sme sa stali zakladajúcim členom Únie profesionálov verejného obstarávania.

ÚPVO