Názov projektu:

Country Club II. Etapa

Žiadateľ (obstarávateľ): COUNTRY SALOON Belá, s.r.o.

Hlavný cieľ:

Zvýšenie konkurencieschopnosti komplexu CR COUNTRY SALOON Belá prostredníctvom rozšírenia turistických služieb s celoročnou prevádzkou.