Názov projektu:

Inovácia technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PROTEAM, s.r.o.

Žiadateľ (obstarávateľ): PROTEAM, s.r.o.

Hlavný cieľ:

Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti PROTEAM, s.r.o., prostredníctvom rozšírenia inovatívnych technológii, rastom zamestnanosti a konkurencieschopnosti.