Názov projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Oščadnica – odstránenie havarijného stavu

Žiadateľ (obstarávateľ): Obec Oščadnica

Hlavný cieľ:

Zvýšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v obci Oščadnica.