Názov projektu:

Zlepšenie dopravnej dostupnosti na poľsko-slovenskom pohraničí

Žiadateľ (obstarávateľ): Mikroregión Bystrická dolina

Hlavný cieľ:

Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry cezhraničného regiónu Mikroregiónu Bystrickej doliny a gminy Rajcze a Milówky.