Akvizície a fúzie (M&A)

Poskytujeme poradenstvo pri štrukturovaní a realizácii transakcií finančného a investičného charakteru vrátane vyhľadávania a výberu vhodného subjektu/-ov za účelom akvizície, predaja alebo fúzie spoločnosti, resp. iné typy spojenia podnikateľských aktivít. V spolupráci so personálnym zázemím významnej európskej bankovej skupiny Erste Group Vám zabezpečíme čo najefektívnejší a najvýhodnejší spôsob realizácie vybranej transakcie.

V rámci M&A poskytujeme pre predávajúcich/fúzujúcich:

  • získanie kapitálu pre ďalší rozvoj spoločnosti
  • možnosť sústrediť sa na iné odvetvia alebo časť pôvodných aktivít
  • získanie nových technológií či know-how

V rámci M&A poskytujeme pre kupujúcich/investorov

  • diverzifikáciu, vstup na nový trh resp. získanie zákazníkov/trhového podielu na existujúcom trhu
  • vertikálnu integráciu podnikateľských aktivít
  • získanie nových technológií, know-how prípadne obchodných známok
  • synergiu, úsporu z rozsahu, potenciál k reštrukturalizácii
  • odstránenie konkurencie
  • získanie zaujímavých aktivít za výhodnú cenu

M&a sú určené pre segmenty:

  • firmy a podnikateľov