Informačný portál www.eDotacie.sk

Rozmanitosť a množstvo možností dotačnej politiky prináša potrebu potenciálnym žiadateľom sa včas dostať k potrebným investíciám. eDotacie.sk je verejný informačný portál, ktorý prináša denne nové informácie z diania v oblasti EÚ fondov a obsahuje databázu dostupných zdrojov z EÚ fondov. Všetky segmenty záujemcov tak získajú rýchlu orientáciu vo svete dotačných podpôr. Pre registrované subjekty prináša portál pravidelný platený informačný servis prostredníctvom newslettrov, ktorým sú subjekty informované o všetkých novinkách v oblastiach svojho záujemcu.

Portál www.eDotacie.sk zároveň slúži ako diskusné fórum pre všetkých žiadateľov o dotácie a poskytuje užitočné informácie a rady pre všetky fázy životného cyklu dotácie.


Portál je určený pre segmenty:

  • firmy a podnikateľov
  • mestá, obce a VÚC
  • štátnu a verejnú správu
  • univerzity, SAV a ich ústavy, výskumno-vývojové inštitúcie
  • zdravotníctvo