Fondy Európskej únie a projektový manažment

Základnou črtou našich služieb je 100 % orientácia na úspech pri čerpaní dotácií z fondov EÚ. Neustále zdokonaľujeme naše riešenia pre zaistenie vyššej úspešnosti, starostlivo vyhodnocujeme doterajšie skúsenosti pre väčšiu profesionalitu, porovnávame naše znalosti a skúsenosti s poradcami z iných krajín EÚ. Jedinou našou motiváciou je spokojný klient.

Pre našich klientov ponúkame:

  • dotačný audit – vyhľadanie vhodného nástroja na financovanie projektového zámeru
  • príprava projektov vrátane podporných dokumentov (analýz, finančných plánov a pod.)
  • projektový manažment a controlling počas realizácie projektu i celej platnosti zmluvy
  • realizáciu auditov (kontrola správnosti postupov počas implementácie vrátane dokumentácie a činnosti dodávateľov)
  • tvorbu a hodnotenie operačných programov

Služba je určená pre segmenty:

  • firmy a podnikateľov
  • mestá, obce a VÚC
  • štátnu a verejnú správu
  • univerzity, SAV a ich ústavy, výskumno-vývojové inštitúcie
  • zdravotníctvo