Služby finančného aj strategického poradenstva

Ako člen významnej európskej bankovej skupiny Erste Group poskytujeme našim klientom služby spojené s finančným a strategickým poradenstvom ako i zabezpečenie financovania projektov a subjektov. Pre klienta spracovávame a navrhujeme čo najvýhodnejšie alternatívy pre ďalšiu podnikateľskú činnosť s cieľom optimalizácie zdrojov.

V rámci služieb finančného poradenstva poskytujeme:

 • strategické plánovanie (podnikové stratégie, finančné a podnikateľské plány a pod.)
 • realizáciu reštrukturalizácie
 • zabezpečenie oceňovanie transakcií a majetku
 • poradenstvo v oblastí nehnuteľností
 • identifikáciu transakcie, jej variant
 • vyhľadávanie investorov
 • spracovanie finančných a investičných plánov
 • zabezpečujeme zastupovanie klienta pri rokovaniach s potenciálnymi financujúcimi subjektmi
 • finalizujeme transakcie
 • optimalizujeme štruktúru finančných zdrojov klienta

 Finančné a strategické poradenstvo je určené pre segmenty:

 • firmy a podnikateľov
 • univerzity, SAV a ich ústavy, výskumno-vývojové inštitúcie
 • zdravotníctvo