Verejné obstarávanie (dokumenty na stiahnutie)

 

verejný obstarávateľ: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
obstarávanie: Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jadzdecká a CK Sekčov Prešov
číslo obstarávania:
16429-WYP
dokumenty:

Súťažné podklady

Príloha č. 2 - Jednotný európsky dokument

Príloha č. 4 - Výkaz výmer

Príloha č. 5 - Osobné údaje

Príloha č. 5 - Osobné údaje